energetsko pogodbeništvo

 

Energetsko pogodbeništvo


 

  

     

znižanje stroškov rabe energije v vašem objektu 

 

   

stroški vseh izvedenih ukrepov/storitev se poplačajo iz ustvarjenih prihrankov in učinkovitejše priprave energije za ogrevanje in oskrbo z električno energijo

 

   

netvegan pristop k izvedbi investicije in hkrati garantirani prihranki za naročnika

 

   

izkoristek energetskega potenciala z optimizacijo objekta

 

   

izvajalec zagotovi vrsto potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije v objektih

 

   

izvajalec (zasebni partner) jamči prihranke oz. dogovorjene rezultate

 

   

ukrepi za učinkovito rabo energije so financirani s strani izvajalca, poplačani pa iz tako doseženih prihrankov pri stroških za porabljeno energijo

 

   

povečanje zanesljivosti in optimiziranje stroškov

 

   

pogodbeno znižanje stroškov za energijo


 

Kaj je energetsko pogodbeništvo?

Energetsko pogodbeništvo predstavlja pogodbeno znižanje stroškov za energijo, ki vključuje tako načrtovanje in vgradnjo novih naprav ter potrebne opreme, kot tudi financiranje, vzdrževanje, servisiranje, vodenje in nadzor obratovanja, odpravo motenj pa tudi motiviranje porabnikov za učinkovito rabo energije. Izvajalec torej zagotovi vrsto potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije v objektih javnega sektorja, pri čemer se stroški vseh izvedenih ukrepov oziroma storitev poplačajo iz ustvarjenih prihrankov in učinkovitejše priprave energije za ogrevanje in oskrbo z električno energijo in vodo. V kolikor izvajalec ne doseže dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov, mora plačati morebitne penale. Tveganje za doseganje predvidenih prihrankov energije tako v celoti prevzame izvajalec.

Z vidika pomanjkanja proračunskih sredstev in slabe strokovne usposobljenosti za energetsko načrtovanje na strani javnega sektorja, je najbolj smotrn, učinkovit in najmanj tvegan pristop pri izvedbi investicij in doseganju prihrankov preko modela energetskega pogodbeništva, pri čemer se v izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije vključi zasebne investitorje (v nadaljevanju izvajalec) in tako zagotovi izvedba projekta brez angažiranja lastnih finančnih sredstev javnega sektorja.

 

Oblike energetskega pogodbeništva

V praksi so se izoblikovale številne oblike pogodbeništva, ki se razlikujejo predvsem na podlagi potreb javnega sektorja, želenih ciljev in interesov v zvezi z doseganjem energetske učinkovitosti. V okviru pogodbeništva se torej lahko izoblikujejo različne variacije in odstopanja glede na osnovni obliki, saj je v vsakem konkretnem primeru lahko drugačen razpoložljiv potencial prihrankov energije. 

  • pogodbena oskrba z energijo (Energy Supply Contracting, Energy Delivery Contracting, Energieliefer Contracting) je namenjena investicijam v nove, nadomestne ali dodatne naprave za oskrbo z energijo in v okviru katere zagotavlja izvajalec storitve načrtovanja, financiranja, vgradnje in obratovanja ter vzdrževanja teh naprav in postrojev. Plačilo izvajalcu za dobavljeno energijo (električna energija, toplota, hlad) je sestavljeno iz fiksnega dela, ki je odvisen od uspešnosti doseganja dogovorjenih prihrankov, in variabilnega dela, ki je odvisen od dejanske porabe energenta/ov.
  • pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance Contracting, Energiespar-Contracting, Energieeinspar-Contracting) predstavlja pogodbeno obveznost izkoriščanja razpoložljivih ekonomskih potencialov za varčevanje z energijo, vključno s financiranjem potrebnih ukrepov učinkovite rabe energije. Gre torej za investicije v ukrepe učinkovite rabe energije na celotnem področju oskrbe z energijo in rabe energije, ki vključuje storitve načrtovanja, financiranja, izvedbe in nadzora ukrepov učinkovite rabe energije ter motiviranje uporabnikov. Plačilo izvajalcu je v določeni in dogovorjeni višini, ki pa je odvisna od uspešnosti doseganja dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov.

 

Princip pogodbene oskrbe z energijo
Slika: Princip pogodbene oskrbe z energijo