Toplotna Črpalka Voda-Voda  

Toplotna črpalka Voda-Voda


 

  

     

za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov

 
 

   

visok izkoristek skozi celo leto

 
 

   

zelo široko področje uporabe ogrevanja in ohlajevanja, skupaj s pripravo sanitarne vode

 
 

   

največ energije po najnižji ceni

 

 

Toplotna črpalka Voda-Voda

Toplotna črpalka voda voda je primerna za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter za ogrevanje sanitarne vode. Kot vir toplote se uporablja podtalnica. Postopek pridobivanja toplote poteka tako , da s pomočjo potopne ali kakšne druge črpalke prečrpavamo vodo iz vrtine skozi uparjalnik toplotne črpalke. V uparjalniku podtalna voda odda toploto in se ohlajena za cca. 3 do 4°C vrača nazaj v zemljo. Za vračanje vode izdelamo ponorno vrtino ali plitvejšo ponikovalnico. 

S toplotno črpalko voda voda dosegamo visok izkoristek, oziroma visoka grelna števila konstantno, preko celega leta. Z relativno visoko temperaturo toplotnega vira je razmerje med skupno pridobljeno energijo in vloženo električno energijo najvišje. Vsi ogrevalni sistemi voda voda nudijo zelo široko področje uporabe ogrevanja in ohlajevanja, skupaj s pripravo sanitarne vode. Sistem toplotne črpalke voda voda zagotavlja največ energije po najnižji ceni. 

GeoEnergija ZemljaVoda Horizontalno
Slika: Shema delovanja toplotne črpalke voda voda

 

Sisteme s toplotno črpalko običajno izvedemo tako, da lahko z njimi hkrati ogrevamo in hladimo objekt (priporočena načina hlajenja sta stensko ali zračno hlajenje s pomočjo konvektorjev). To je z energetskega, ekološkega in tudi ekonomskega vidika najugodnejša rešitev.

V principu je toplotna črpalka podobna kompresorski hladilni napravi in ima tudi enake sestavne elemente: kompresor, kondenzator, dušilni ventil in uparjalnik Razlika je v tem, da hladilna naprava z uparjanjem hladilnega sredstva odvaja toploto iz prostora, to pomeni, da znižuje temperaturo, medtem, ko toplotna črpalka, s kondenzacijo delovnega sredstva, dovaja toploto v prostor. Pri tem izkoriščamo pojav, da se tekočine pri visokem tlaku uparjajo pri višji temperaturi, kot pa je temperatura uparjanja pri nižjem tlaku.

Tovrstne toplotne črpalke lahko uporabljamo skozi vso leto brez pomoči kotla. Toplotna črpalka dosega grelno število od 4,0 do 5,0 kar omogoča dober izkoristek.

Zaradi višjega grelnega števila se priporoča uporaba v kombinaciji z nizkotemperaturni ogrevalnimi sistemi, v primeru ogrevanja z radiatorji pa je potrebno le-te izbrati za temp. režim 55/45°C ali 65/55°C. 

 

Podtalnica

Podtalnica je še posebej ekonomičen vir toplote, predvsem zaradi konstantne temperature med 8 in 10 °C skozi celo leto,v globini več kot 5 m. To je dejansko konstantna temperaturna raven, ki omogoča monovalentnim toplotnim črpalkam delovanje preko celotne kurilne sezone.