Energetsko pogodbeništvo

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Poplačilo investicije iz ustvarjenih prihrankov

Kaj je energetsko pogodbeništvo?

Energetsko pogodbeništvo je pristop, kjer se vsi stroški izvedenih storitev za zniževanje porabe energije poplačajo iz ustvarjenih prihrankov in učinkovitejše priprave energije za ogrevanje/hlajenje.

Investiramo v vnaprej dogovorjene ukrepe, investicijo pa si povrnemo iz ustvarjenih prihrankov.

Prevzamemo tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta ter jamčimo prihranke pri porabi energentov glede na preteklo stanje.

S pogodbo jamčimo zagotovljene učinke s plačevanjem storitev iz prihrankov v pogodbeni dobi, kar pomeni, da je plačilo neposredno odvisno od doseženega prihranka.

Pri energetskem pogodbeništvu javnemu partnerju ni potrebno zagotavljati lastnih sredstev, saj večino investicijskih sredstev za predvidene ukrepe zagotovi Plistor. Več informacij na spletni strani od MZI

Prednosti energetskega pogodbeništva

Grafični primer dobre prakse

Vir: Transparense.eu

Energetsko pogodbeništvo

Javno-Zasebnega Partnerstva

Občine in javni sektor

Namen izvedbe projektov z javno-zasebnim partnerstvom je vključevanje zasebnih investitorjev v izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije brez angažiranja lastnih finančnih sredstev javnega sektorja. Tveganje za doseganje prihrankov energije je tako preneseno na zasebnega investitorja. Naložba se pa zasebnemu investitorju poplača iz doseženih prihrankov

Potek partnerstva:

Energetske storitve ESCO

Zasebni naročniki

Energetske storitve ESCO* omogočajo lastnikom objektov nadgradnjo zastarelih sistemov ogrevanja/hlajenja, medtem ko z novimi predvidenimi ukrepi ustvarjajo prihranke glede na trenutno obstoječe stanje. S temi prihranki pa izvedejo investicijo v nov sistem ogrevanja/hlajenja. ESCO podjetje – Plistor, pa lastniku objekta pri tem nudi storitve načrtovanja ukrepov, izvedbo ukrepov in prevzema tehnično tveganje in zagotavljanje prihrankov.

*ESCO – Energy Service Company, podjetje za energetske storitve

Potek partnerstva:

Reference

Primeri dobre prakse

os-sp-polskava

OŠ Sp. Polskava

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
poslovno-obcinski-objekt-sv-trojica

POSLOVNO OBČINSKI OBJEKT SV.TROJICA

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
hotel_splavar

Hotel Splavar

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Plistor, d.o.o.

  • +00386 41 643 250
  • +00386 51 388 949
  • info@plistor.si
  • SI 28619986