Energetsko upravljanje

Energetsko upravljanje

Jamstvo za znižanje stroškov energije

Kaj je energetsko upravljanje?

Cilj energetskega upravljanja je učinkovito zmanjševanje rabe energije oziroma zmanjševanje stroškov za energijo ter zmanjševanje ogljičnega odtisa oziroma izboljšanje kakovosti okolja.

Z uvedbo energetskega upravljanja zagotavljamo izvajanje spremljanja stanja, pregled delovanja energetskih naprav in sistemov. Na osnovi rezultatov pripravimo analizo porabe energije in stroške oskrbe z energijo ter naročniku predlagamo ukrepe za znižanje porabe in investicijsko vzdrževanje.

Prednosti energetskega upravljanja

Plistor za prihranke jamči.​

CNS Plistor

CNSPlistor  – Centralno Nadzorni Sistem za upravljanja vgrajenih ogrevalnih sistemov in hlajenja

Omogoča učinkovito upravljanje in pametno krmiljenje objekta iz oddaljenega dostopa, npr. računalnika. Upravljamo s procesom ogrevanja ali hlajenja in nadziramo željene parametre v realnem času. Z optimizacijo teh parametrov zagotavljamo in hkrati jamčimo prihranke na objektu.

Reference

Primeri dobre prakse

OSNOVNA ŠOLA DR JOŽE PUÈNIK ÈREŠNJEVEC

OŠ Črešnjevec

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
os_tinje

OŠ Tinje

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
gostilna_pri_jerneju

Gostilna Pri Jerneju

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Plistor, d.o.o.

  • +00386 41 643 250
  • +00386 51 388 949
  • info@plistor.si
  • SI 28619986