Energetsko upravljanje

Jamstvo za znižanje stroškov energije

Kaj je energetsko upravljanje?

Cilj energetskega upravljanja je učinkovito zmanjševanje rabe energije oziroma zmanjševanje stroškov za energijo ter zmanjševanje ogljičnega odtisa oziroma izboljšanje kakovosti okolja.

Z uvedbo energetskega upravljanja zagotavljamo izvajanje spremljanja stanja, pregled delovanja energetskih naprav in sistemov. Na osnovi rezultatov pripravimo analizo porabe energije in stroške oskrbe z energijo ter naročniku predlagamo ukrepe za znižanje porabe in investicijsko vzdrževanje.

Plistor za prihranke jamči.

Prednosti energetskega upravljanja

  • Sklop storitev s katerimi dosegamo optimalno udobje pri minimalnih stroških
  • Skrb za optimalno rabo energije
  • Stalno izvajanje ukrepov za znižanje rabe energije
  • Skrb za stalno zmanjševanje vplivov na okolje

CNS Plistor

CNSPlistor  – Centralno Nadzorni Sistem za upravljanja vgrajenih ogrevalnih sistemov in hlajenja

Omogoča učinkovito upravljanje in pametno krmiljenje objekta iz oddaljenega dostopa, npr. računalnika. Upravljamo s procesom ogrevanja ali hlajenja in nadziramo željene parametre v realnem času. Z optimizacijo teh parametrov zagotavljamo in hkrati jamčimo prihranke na objektu.

Reference

Primeri dobre prakse

os_destrnik

OŠ Destrnik

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
poslovno-obcinski-objekt-sv-trojica

POSLOVNO OBČINSKI OBJEKT SV.TROJICA

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

os_zg_lozica

OŠ Zgornja Ložnica

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
OSNOVNA ŠOLA DR JOŽE PUÈNIK ÈREŠNJEVEC

OŠ Črešnjevec

  • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
  • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV