Geotermalna energija

Čista, varna, okolju in ljudem prijazna Geotermalna energija

Geotermalna energija je produkt vroče zemeljske notranjosti.

Plitva geotermalna energija toploto iz zemlje, s pomočjo vrtin, prenese na površje, tam se uporabi za ogrevanje ali hlajenje. Geotermalni sistem znatno zmanjša stroške ogrevanja in hlajenja objekta, brez negativnega vpliva na okolje ali ljudi.

Sistem je brezskrbna in trajna naložba, z življenjsko dobo več kot 30 let in majhnimi stroški vzdrževanja. Geotermalni sistem obratuje 24 ur na dan neodvisno od vremenskih vplivov.

Z lastno tehnološko opremo izvedemo vrtine glede na energijske potrebe objekta in na dane hidrogeološke pogoje.

Kako deluje sistem uporabe Geotermalne energije?

Izkoriščanje plitve geotermalne energije delimo na odprti in zaprti sistem za odvzem toplote. Za odprti sistem – črpanje podzemne vode (podtalnice) sta potrebni dve vrtini. Prva se uporablja za črpanje vode, druga pa za vračanje izkoriščene vode nazaj v vir.

Pri zaprtem sistemu pa odvzemamo toploto iz zemlje, v katere vgrajujejo geosonde – vertikalni zemeljski kolektor.

Potek prenosa toplote se dogaja v toplotni črpalki prek njenih sestavnih delov. Hladivo, ki je odvzelo toploto potuje skozi uparjalnik, kompresor in kondenzator, kjer se mu spreminjajo agregatna stanja in temperatura, konča pa v ekspanzijskem ventilu, kjer se tako zelo ohladi, da lahko spet začne odvzemati toploto. Proces se kontinuriano ponavlja. Pridobljena toplota se uporablja za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo prostorov.

Hiša

Uporablja za ogrevanje/hlajenje daljinskih sistemov v stanovanjskih območjih, ogrevanje javnih objektov (šole, vrtci, domovi za upokojence), ogrevanje individualnih hiš in industrijskih objektov.

Kotlovnica

Poznamo Odprti sistem ogrevanja (Toplotna črpalka VODA – VODA) in Zaprti sistem ogrevanja (Toplotna črpalka GEOSONDA – VODA). Oba sistema uporabljata plitva geotermalno energija.

Izkoriščamo jo s pomočjo geotermalnih toplotnih črpalk. Ta odvzame toploto iz podzemne vode v primeru voda-voda, ali pa odvzame toploto iz zemlje v primeru geosonda-voda, ter jo prenese do objekta, kjer ogreva prostore.

Zemlja

Zemlja je čista in varna neizčrpna zaloga geotermalne energije, brez škodljivih emisij za okolje. Ste vedeli, da se z uporabo geotermalne energije zmanjšuje uporaba fosilnih goriv?

Uporaba geotermalne energije - toplotne črpalke

Toplotne črpalke Plistor so na seznamu Ekosklada

Razpolagamo s kapacitetami, da za posameznega uporabnika izdelamo toplotno črpalko znamke Plistor.

Plitva geotermalna energija je v obliki toplote shranjena pod zemeljskim površjem do globine cca 350m. Ta energija nastaja pod vplivom toplote, ki jo oddaja sonce in dovoda toplotne energije iz notranjosti zemlje na površino. Primerna je za ogrevanje in hlajenje stavb ter za ogrevanje sanitarne vode.

Izkoriščamo jo s pomočjo geotermalnih toplotnih črpalk. Ta odvzame toploto iz podzemne vode v primeru voda-voda, ali pa odvzame toploto iz zemlje v primeru geosonda-voda, ter jo prenese do objekta, kjer ogreva prostore.

Zakaj so toplotne črpalke super?

Prihranek pri električni energiji - koristi obnovljivo energijo

Enostavno vzdrževanje in skoraj neslišno delovanje

Popolnoma avtomatiziran sistem

Toplotna črpalka VODA-VODA

Toplotna črpalka VODA-VODA je primerna za ogrevanje/ohlajanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter sanitarne vode.

Kot vir toplote se uporablja podtalnica, saj ima, na globini vrtin, konstantno temperaturo med 8 in 10 oC, neodvisno od vremenskih razmer ali letnega časa.

Postopek pridobivanja toplote poteka tako, da s pomočjo črpalke prečrpavamo vodo iz vrtine skozi uparjalnik toplotne črpalke. V uparjalniku podtalna voda odda toploto in se nato ohlajena vrne nazaj v zemljo.

Tovrstne toplotne črpalke lahko uporabljamo skozi vso leto brez pomoči vršnega vira (električni grelci, kondenzacijski kotli,…).

Toplotna črpalka GEOSONDA-VODA

Toplotne črpalke GEOSONDA-VODA izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v zemlji. Količina energije, ki jo lahko odvzamemo, je odvisna od sestave tal, od moči toplotne črpalke in načina izkoriščanja tega vira. Za odvzem toplote lahko uporabljamo zemeljski kolektor – geosondo.

Odvzem toplote se izvaja s pomočjo vode, ki ji je dodano sredstvo proti zmrzovanju. Voda kroži v zaprtem cevnem sistemu – geosonde so vstavljene v vrtine globine do 200m. Krožeča voda odda toploto toplotni črpalki, ki jo s pomočjo dodane električne energije pretvori na višji temperaturni nivo (jo segreje).

Celoten sistem je nameščen pod zemljo zato ne zavzema uporabnega prostora in ne zmanjša estetske privlačnosti objekta.

Kako boš pa ti dobil toplotno črpalko?

Scroll to Top