Čista, varna, okolju in ljudem prijazna Geotermalna energija

Geotermalna energija je produkt vroče zemeljske notranjosti.

Plitva geotermalna energija toploto iz zemlje, s pomočjo vrtin, prenese na površje, tam se uporabi za ogrevanje ali hlajenje. 

Geotermalni sistem znatno zmanjša stroške ogrevanja in hlajenja objekta, brez negativnega vpliva na okolje ali ljudi.

Sistem je brezskrbna in trajna naložba, z življenjsko dobo več kot 30 let in majhnimi stroški vzdrževanja.

Geotermalni sistem obratuje 24 ur na dan neodvisno od vremenskih vplivov.

Kako deluje sistem uporabe Geotermalne energije?

Hiša

Uporablja za ogrevanje/hlajenje daljinskih sistemov v stanovanjskih območjih, ogrevanje javnih objektov (šole, vrtci, domovi za upokojence),  ogrevanje individualnih hiš in industrijskih objektov

Kotlovnica

Odprti sistem ogrevanja

Toplotna črpalka VODA – VODA

Zaprti sistem ogrevanja 

Toplotna črpalka GEOSONDA – VODA

Plitva geotermalna energija - odprti in zaprti sistem ogrevanja

Izkoriščamo jo s pomočjo geotermalnih toplotnih črpalk. Ta odvzame toploto iz podzemne vode v primeru voda-voda, ali pa odvzame toploto iz zemlje v primeru geosonda-voda, ter jo prenese do objekta, kjer ogreva prostore.

Zemlja – neizčrpna zaloga geotermalne energije

  • Neizčrpne zaloge toplotne energije
  • Čista in varna za okolje in ljudi
  • Brez škodljivih emisij za okolje
  • Z uporabo geotermalne energije se zmanjšuje uporaba fosilnih goriv

Uporaba geotermalne energije - toplotne črpalke

Toplotna črpalka VODA-VODA

Toplotna črpalka VODA-VODA je primerna za ogrevanje/ohlajanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter sanitarne vode.

Kot vir toplote se uporablja podtalnica, saj ima, na globini vrtin, konstantno temperaturo med 8 in 10 °C, neodvisno od vremenskih razmer ali letnega časa.

Postopek pridobivanja toplote poteka tako, da s pomočjo črpalke prečrpavamo vodo iz vrtine skozi uparjalnik toplotne črpalke. V uparjalniku podtalna voda odda toploto in se nato ohlajena vrne nazaj v zemljo.

Tovrstne toplotne črpalke lahko uporabljamo skozi vso leto brez pomoči vršnega vira (električni grelci, kondenzacijski kotli,…).

Toplotne črpalke Plistor so na seznamu:

Toplotna črpalka GEOSONDA-VODA

Toplotne črpalke GEOSONDA-VODA izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v zemlji. Količina energije, ki jo lahko odvzamemo, je odvisna od sestave tal, od moči toplotne črpalke in načina izkoriščanja tega vira. Za odvzem toplote lahko uporabljamo zemeljski kolektor – geosondo.

Odvzem toplote se izvaja s pomočjo vode, ki ji je dodano sredstvo proti zmrzovanju. Voda kroži v zaprtem cevnem sistemu – geosonde so vstavljene v vrtine globine do 200m. Krožeča voda odda toploto toplotni črpalki, ki jo s pomočjo dodane električne energije pretvori na višji temperaturni nivo (jo segreje).

Celoten sistem je nameščen pod zemljo zato ne zavzema uporabnega prostora in ne zmanjša estetske privlačnosti objekta.

Toplotne črpalke Plistor so na seznamu: