Energetsko pogodbeništvo

Kaj je energetsko pogodbeništvo?

Pristop, kjer se stroški izvedenih storitev poplačajo iz ustvarjenih prihrankov

Investiramo v vnaprej dogovorjene ukrepe, investicijo pa si povrnemo iz ustvarjenih prihrankov.

Prevzamemo tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta ter jamčimo prihranke pri porabi energentov glede na preteklo stanje.

S pogodbo jamčimo zagotovljene učinke s plačevanjem storitev iz prihrankov v pogodbeni dobi, kar pomeni, da je plačilo neposredno odvisno od doseženega prihranka.

Pri energetskem pogodbeništvu javnemu partnerju ni potrebno zagotavljati lastnih sredstev, saj večino investicijskih sredstev za predvidene ukrepe zagotovi Plistor. Več informacij na spletni strani od MZI.

Skoraj brez stroškov

Stroški vseh izvedenih ukrepov/storitev se poplačajo iz ustvarjenih prihrankov in učinkovitejše priprave energije za ogrevanje in oskrbo z električno energijo.

Garancija za prihranke

Garancija za ustvarjene prihranke – izvajalec jamči. Dolgoročni zagotovljeni prihranki pri stroških za ogrevanje in pripravo tople vode. Ne tvegan pristop k izvedbi investicije in hkrati garantirani prihranki za naročnika,

Servisna služba

Zagotovljen takojšen odziv servisne službe v primeru okvare energetskega sistema

Kakšno energetsko pogodbeništvo poznamo?

Javno-zasebnega partnerstva

Namen izvedbe projektov z javno-zasebnim partnerstvom je vključevanje zasebnih investitorjev v izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije brez angažiranja lastnih finančnih sredstev javnega sektorja. Tveganje za doseganje prihrankov energije je tako preneseno na zasebnega investitorja. Naložba se pa zasebnemu investitorju poplača iz doseženih prihrankov. 

Vrtec Mavrica Brežice

- Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
- Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Hotel Splavar

- Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
- Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Energetske storitve ESCO

Energetske storitve ESCO* omogočajo lastnikom objektov nadgradnjo zastarelih sistemov ogrevanja/hlajenja, medtem ko z novimi predvidenimi ukrepi ustvarjajo prihranke glede na trenutno obstoječe stanje. S temi prihranki pa izvedejo investicijo v nov sistem ogrevanja/hlajenja. ESCO podjetje – Plistor, pa lastniku objekta pri tem nudi storitve načrtovanja ukrepov, izvedbo ukrepov in prevzema tehnično tveganje in zagotavljanje prihrankov.

*ESCO – Energy Service Company, podjetje za energetske storitve

Gostilna Pri Jerneju

- Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
- Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Kulturni dom Destrnik

- Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
- Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Grafični primer dobre prakse energetskega pogodbeništva

Vir: Transparense.eu

Preveri še energetsko upravljanje

Cilj energetskega upravljanja je zmanjševanje stroškov za energijo in ogljičnega odtisa, posledično izboljšanje naravnega okolja.

Scroll to Top