Energetsko upravljanje

Prednosti energetskega upravljanja: skrb za optimalno rabo energije, stalno preverjanje učinkovitosti sistema in izvajanje ukrepov za znižanje rabe energije ter stalna skrb za zmanjševanje vplivov na okolje

Kaj je energetsko upravljanje?

Sklop storitev s katerimi dosegamo optimalno udobje pri minimalnih stroških

Cilj energetskega upravljanja je učinkovito zmanjševanje rabe energije oziroma zmanjševanje stroškov za energijo ter zmanjševanje ogljičnega odtisa oziroma izboljšanje kakovosti okolja.

Z uvedbo energetskega upravljanja zagotavljamo izvajanje spremljanja stanja, pregled delovanja energetskih naprav in sistemov. Na osnovi rezultatov pripravimo analizo porabe energije in stroške oskrbe z energijo ter naročniku predlagamo ukrepe za znižanje porabe in investicijsko vzdrževanje.

CNS Plistor

Centralno Nadzorni Sistem za upravljanja vgrajenih ogrevalnih sistemov in hlajenja

Omogoča učinkovito upravljanje in pametno krmiljenje objekta iz oddaljenega dostopa, npr. računalnika. Upravljamo s procesom ogrevanja ali hlajenja in nadziramo željene parametre v realnem času. Z optimizacijo teh parametrov zagotavljamo in hkrati jamčimo prihranke na objektu.

Vrtec Mavrica Brežice

- Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
- Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Hotel Splavar

- Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
- Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Preveri še energetsko pogodbeništvo

Pristop, kjer se stroški izvedenih storitev poplačajo iz ustvarjenih prihrankov

Scroll to Top