Tehnološke rešitve

Tehnološke rešitve

Lasten proizvodni proces od vrtine do ogrevanja

Lasten izvedbeni proces

Izvedemo vrtine glede na energijske potrebe objekta in na dane hidrogeološke pogoje.

Izvedemo:

 • izvajamo vrtine za odprti sistem plitve geotermalne energije (voda/voda sistem)
 • izvajamo vrtine za zaprti sistem plitve geotermalne energije (geosonda/voda sistem)

Za posameznega uporabnika izdelana toplotna črpalka znamke Plistor* – custom made toplotna črpalka. Rezultat: Nadzorovana (CNSPlistor), varčna in okolju prijazna toplotna črpalka.

Izdelujemo:

 • toplotne črpalke za odprt sistem voda/voda
 • toplotne črpalke za zaprt sistem geosonda/voda

* Toplotne črpalke Plistor so na seznamu Ekosklada

Omogoča učinkovito upravljanje in pametno krmiljenje objekta iz oddaljenega dostopa, npr. računalnika. Upravljamo s procesom ogrevanja ali hlajenja in nadziramo željene parametre v realnem času. Z optimizacijo teh parametrov zagotavljamo in hkrati jamčimo prihranke na objektu.

Izvedemo:

 • na vsakem objektu vgradimo CNSPlistor sistem s katerim zagotavljamo udobje v objektu in jamčimo prihranke

Plitva geotermalna energija

Plitva geotermalna energija je v obliki toplote shranjena pod zemeljskim površjem do globine cca 350m. Ta energija nastaja pod vplivom toplote, ki jo oddaja sonce in dovoda toplotne energije iz notranjosti zemlje na površino. Primerna je za ogrevanje in hlajenje stavb ter za ogrevanje sanitarne vode.

Izkoriščamo jo s pomočjo geotermalnih toplotnih črpalk. Ta odvzame toploto iz podzemne vode v primeru voda-voda, ali pa odvzame toploto iz zemlje v primeru geosonda-voda, ter jo prenese do objekta, kjer ogreva prostore.

Delovanje plitve geotermalne energije

Izkoriščanje plitve geotermalne energije delimo na odprti in zaprti sistem za odvzem toplote. Za odprti sistem – črpanje podzemne vode (podtalnice) sta potrebni dve vrtini. Prva se uporablja za črpanje vode, druga pa za vračanje izkoriščene vode nazaj v vir.

Pri zaprtem sistemu pa odvzemamo toploto iz zemlje, v katere vgrajujejo geosonde – vertikalni zemeljski kolektor.

Potek prenosa toplote se dogaja v toplotni črpalki prek njenih sestavnih delov. Hladivo, ki je odvzelo toploto potuje skozi uparjalnik, kompresor in kondenzator, kjer se mu spreminjajo agregatna stanja in temperatura, konča pa v ekspanzijskem ventilu, kjer se tako zelo ohladi, da lahko spet začne odvzemati toploto. Proces se kontinuriano ponavlja. Pridobljena toplota se uporablja za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo prostorov.

Toplotna črpalka VODA-VODA

Toplotna črpalka VODA-VODA je primerna za ogrevanje/ohlajanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter sanitarne vode.

Kot vir toplote se uporablja podtalnica, saj ima, na globini vrtin, konstantno temperaturo med 8 in 10 oC, neodvisno od vremenskih razmer ali letnega časa.

Postopek pridobivanja toplote poteka tako, da s pomočjo črpalke prečrpavamo vodo iz vrtine skozi uparjalnik toplotne črpalke. V uparjalniku podtalna voda odda toploto in se nato ohlajena vrne nazaj v zemljo.

Tovrstne toplotne črpalke lahko uporabljamo skozi vso leto brez pomoči vršnega vira (električni grelci, kondenzacijski kotli,…).

Toplotne črpalke Plistor so na seznamu:

Toplotna črpalka GEOSONDA-VODA

Toplotne črpalke GEOSONDA-VODA izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v zemlji. Količina energije, ki jo lahko odvzamemo, je odvisna od sestave tal, od moči toplotne črpalke in načina izkoriščanja tega vira. Za odvzem toplote lahko uporabljamo zemeljski kolektor – geosondo.

Odvzem toplote se izvaja s pomočjo vode, ki ji je dodano sredstvo proti zmrzovanju. Voda kroži v zaprtem cevnem sistemu – geosonde so vstavljene v vrtine globine do 200m. Krožeča voda odda toploto toplotni črpalki, ki jo s pomočjo dodane električne energije pretvori na višji temperaturni nivo (jo segreje).

Celoten sistem je nameščen pod zemljo zato ne zavzema uporabnega prostora in ne zmanjša estetske privlačnosti objekta.

Toplotne črpalke Plistor so na seznamu:

Prednosti toplotnih črpalk

Prihranek pri električni energiji

Koristi obnovljivo energijo

Enostavno vzdrževanje

Ni odprtega ognja

Popolnoma avtomatiziran sistem

Skoraj neslišno delovanje

Reference

Primeri dobre prakse

os_trnovska_vas

OŠ TRNOVSKA VAS

 • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
 • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
zd_destrnik

Zdravstveni dom Destrnik

 • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
 • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV
os_destrnik

OŠ Destrnik

 • Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
 • Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Plistor, d.o.o.

 • +00386 41 643 250
 • +00386 51 388 949
 • info@plistor.si
 • SI 28619986