Reference

Dijaški dom – Tehniški šolski center Maribor

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

DU Ptuj – Enota Muretinci

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ voda-voda za ogrevanje in STV

DU Ptuj – Enota Juršinci

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Glasbena šola Brežice

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Bizeljsko

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Cirkovce

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ voda-voda za ogrevanje in STV

OŠ Črešnjevec

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Dobova

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Duplek

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Globoko

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Hajdina

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ voda-voda za ogrevanje in STV

OŠ in vrtec Artiče

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Kebelj

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Korena

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Laporje

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Majšperk

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Pišece

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Poljčane

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Sp.Polskava

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Tinje

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Trnovska vas

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Trojica

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Žetale

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Zg. Polskava

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Zgornja Ložnica

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Žitečka vas

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

OŠ Cerklje ob Krki

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)

ŠD Dobova

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Poslovno občinski objekt sv. Trojica

– Energetsko upravljanje proizvodnih virov energije (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

ŠD Brežice in Stadion

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za hlajenje

Tehniški šolski center Maribor

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Vrtec Hajdina

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ voda-voda za ogrevanje in STV

Vrtec Mavrica Brežice

– Energetsko upravljanje objekta (CNS Plistor)
– Dobava in montaža sistema TČ zemlja-voda za ogrevanje in STV

Kako lahko tudi ti postaneš naš partner?

Izvajamo celostne storitve na področju sistemov izrabe plitve geotermalne energije. Strankam omogočamo različne modele energetskega pogodbeništva z možnostjo (so)investiranja.

Scroll to Top